SVT1 Väst, Öst, Småland, Skåne, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Värmland and Örebro have started